Конституційні індекси

Конституційний конструктор

Перелік індексів, які використовуються для порівняння конституцій на сайті CONSTITUTE (більш детальний опис індексів див. у розділі Constitutional Indices сайту CONSTITUTE):

Scope. Відсоток включених до конкретної конституції 70 основних тем із дослідження Порівняльного конституційного проекту.

Length (in Words). Просто загальна кількість слів у конституції, визначена програмою Microsoft Word.

Executive Power. Адитивний індекс (діапазон від 0 до 7), який враховує наявність або відсутність семи важливих аспектів правотворчої діяльності органів виконавчої влади: (1) право законодавчої ініціативи; (2) право видавати декрети; (3) право ініціювати зміни до конституції; (4) право оголошувати надзвичайний стан; (5) право вето; (6) право оспорювати відповідність законодавства конституції; (7) право розпускати легіслатуру. До індексу зараховується загальна кількість цих повноважень, якому б національному інституту виконавчої влади вони не були надані (президент, прем’єр-міністр, уряд).

Legislative Power. Враховує формальний обсяг повноважень, якими конституція наділяє легіслатуру. Розраховується як середня 32 бінарних змінних.

Judicial Independence. Адитивний індекс (діапазон від 0 до 6), який враховує наявність або відсутність у конституції шести рис, що їх вважають підсилюючими незалежність суду: (1) чи незалежність суду прямо сформульована в конституції; (2) чи конституція передбачає довічне призначення суддів; (3) чи до призначення суддів верховного суду залучено або раду суддів, або два (чи більше) інших органів; (4) чи звільнення судді заборонено або обмежено таким чином, що вимагає голосування супербільшістю в легіслатурі, або якщо громадська рада чи рада суддів може запропонувати звільнення, то потрібен інший орган для схвалення такої пропозиції; (5) чи причина звільнення судді у прямій формі обмежена злочинами або іншими фактами неправомірних дій, зради або порушення конституції; (6) чи заробітна плата суддів захищена від скорочення.

Judicial Power. Адитивний індекс (діапазон від 0 до 6), який враховує наявність або відсутність у конституції шести рис, які характеризують судову владу: (1) чи в конституції передбачено право судової влади переглядати і скасовувати постанови законодавчої та виконавчої влади; (2) чи суди мають повноваження здійснювати нагляд за виборами; (3) чи будь-який суд має право оголошувати політичні партії неконституційними; (4) чи судді грають роль у відстороненні посадовця виконавчої влади, наприклад, шляхом імпічменту; (5) чи будь-який суд має можливість переглядати оголошення надзвичайного стану; (6) чи будь-який суд має право переглядати міжнародні договори.

Number of Rights. Кількість прав, передбачених у конкретній конституції, з-посеред 117 різноманітних прав, знайдених у національних конституціях.

Detail.Середня кількість слів на тему в конституції. Обчислюється шляхом ділення Length (див. вище) на кількість тем, захоплених індексом Scope.

Words About Rights. Кількість слів у розділі конституції, присвяченому правам, визначена програмою Microsoft Word. Якщо права не включені як окремий розділ, показник є приблизним.